Gradska Radionica

 

P1040628 Press Small

U subotu, 25. ožujka od 19 do 23 sata, u sklopu programa Glazbeno ognjiš?e, u prostoru Gradske radionice, održat ?e se zadnje ovosezonsko glazbeno druženje uz vatru iz kamina. Kao i uvijek nema najavljenih muzi?ara ni programa ve? svatko od prisutnih svira prema svojoj želji i inspiraciji. Ulaz na program je slobodan, a dolazak s nekim instrumentom ili drugim prilogom kao i aktivno sudjelovanje je dobrodošlo.

Program Glazbeno ognjiš?e usvaja pristup u kojem interaktivni improvizacijski glazbeni okvir pruža mogu?nost ostvarenja prostora i kulture druženja i zajedništva. Ideja glazbe kao komunikacije predstavlja interdisciplinarni pristup koji istražuje odnose izme?u osje?aja osobne dobrobiti i društvene interakcije. Prema muzikologu Christopheru Smallu kada muziciramo u?estvujemo u glazbenom performansu dok glazbeno zna?enje nastaje kroz kontekstualno grupno djelovanje. Osim toga, glazbeni terapeut Brynjulf Stige tvrdi da zajedni?ko muziciranje nudi na?in kako biti druk?iji na raznovrsne na?ine. Ta razlika nije etni?ka ili teritorijalna ve? je generiraju potrebe i zahtjevi muziciranja. Optimalno grupno i suradni?ko muziciranje prenosi se putem zajedni?kog glazbenog djelovanja, fluidnoš?u i fleksibilnoš?u u sjedinjenom vremenu i prostoru. Može se re?i da je muziciranje svojstvo grupe isto kao što je grupa svojstvo muziciranja. U postavljanju pravila sudjeluju svi, ali nitko ne postavlja pravila za druge jer jednostavno - sama glazba upravlja.

 Logo Grad Pula