Gradska Radionica

foto taritas 01 286x215

U srijedu, 19. srpnja 2017. u 21:00 sat, u programu "Druženje s umjetnicima" Gradske radionice, ak. slikar Igor Taritaš koji na svojstven na?in spaja tradicionalno i konceptualno, održat ?e prezentaciju na temu perspektive i prostora. Ovu temu ilustrirat ?e primjerima svojih radova uz objašnjenje osobnog pristupa tretmanu slikarske površine. Osim toga, razvoj perspektive po povijesnim razdobljima povezat ?e s razvojem dje?je perspektive. Po njegovom mišljenju, uloga slikarstva i umjetnosti op?enito, jest propitati vrijeme u kojemu živimo, zabilježiti ga te ostaviti generacijama koje dolaze, dok se problem koji posebno naglašava odnosi na malu zainteresiranost i nerazumijevanje suvremenog vizualnog jezika. On pritom isti?e: "Umjetnost ne može mijenjati svijet, ali može promijeniti pogled na svijet."

Prostor je centralni motiv Taritašovih radova, i to ne samo fizi?ki prostor. U svojim radovima prikazuje ih kao nadrealne i melankoli?ne, a interijeri su lišeni suvišnih elemenata. Dekonstrukcijom dolazi do željenog izri?aja i stvaranja metafizi?kih prostora koje prožima duboka samo?a, melankolija, neizvjesnost i prolaznost. Prostore gradi plohama, a pri stvaranju teksturalnih površina više se koristi "zidarskim" nego slikarskim pristupom. Na taj na?in naslikani prostori postaju metafora za vlastite zidove, odvajanja i ograni?enja. Postavljanjem znakova zabrana i usmjerenja želi naglasiti da svjetonazor koji živimo ograni?ava našu slobodu kretanja dok motivi vrata i stepenica simboliziraju otvorenost kojom se probijaju ograni?enja, ma kamo nas to odvelo. On razigrava našu percepciju prostora, kompozicijama poja?ava perspektivnost, otvara prostore, te gotovo u potpunosti apstrahira motive u slici. Tako oslikane kadrove valja promatrati kao pažljivo oblikovanu scenografiju koja služi uspostavi dijaloga me?u opre?nim stranama. Iako vjeran realizmu, u njegovom se radu o?ituje razvoj kroz redukciju sadržaja i kompleksnost prostornih motiva, enformelisti?ki tretman površine i boje, te prikaze dehumaniziraju?ih prostora.

Igor Taritaš ro?en je 1987. u Pakracu, a živi i radi u Hercegovcu i Zagrebu. Diplomirao je u klasi prof. Ante Raši?a 2013. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagao je na desetak samostalnih i na nekoliko skupnih izložbi diljem Hrvatske i inozemstvu. Od 2012. ?lan je HDLU-a u Zagrebu. 2016. izlagao je na Bijenalu slikarstva u Meštrovi?evom paviljonu u Zagrebu, na grupnoj izložbi „Exporting Zagreb“, u Narodnom muzeju u Gdansku u Poljskoj nakon ?ega samostalno izlaže u renomiranoj Galeriji 2CforART u Salzburgu u Austriji te na grupnoj izložbu JUNGE KUNST AUS KROATIEN u St.Poltenu tako?er u Austriji. 2017. pozvan je da svoje radove izlaže na velikoj grupnoj izložbi „Grand Salon“ 2017. Villa Berberich u Njema?koj. Slike Igora Taritaša nalaze se u privatnim kolekcijama u Engleskoj, SAD-u i Australiji. Od 2015. radi kao u?itelj likovne kulture u OŠ“Antun Mihanovi?“ u Batrini.

Ulaz na sve programe i aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

Link:  http://taritasigor.blogspot.hr/

 Logo Grad Pula