Gradska Radionica

Vrtni đir: Libero Kokotović i Šandor Slacki - Obrisi

Fotka Libero-i-Šandor 286x215

Budite dio jedinstvenog iskustva i dođite u petak, 25. kolovoza 2017. u 20:30 sati u Gradsku radionicu. U programu "Vrtni đir" Gradske radionice, konceptualni umjetnici Libero Kokotović i Šandor Slacki izvesti će poetski performans "Obrisi" koji je zamišljen kao novi i drugačiji pristup čitanju i iskazivanju poetskog teksta. Izvode se tekstovi iz zbirke poezije Libera Kokotovića "Skice, obrisi i kolaži" koji su već korišteni na brojnim performansima i književnim događanjima. Liberova poezija je angažirana i usmjerena prema potrazi za obnovom ljudskosti i individualne svijesti koja u ovom dekadentnom vremenu izumire i kao da se pita: "...a da li se ipak može nešto učiniti"?

Slobodan Kokotović - Libero rođen je u Puli 1. srpnja 1955. bavi se slikarstvom, kiparstvom, performansom i konceptualnom umjetnošću i član je HDLUI. Pored bavljenja likovnom umjetnošću objavljivao je prozu, novele, humoreske, dramske tekstove i poeziju. Autor je 17 samostalnih izložbi slika u Puli, Parizu, Labinu, Bujama, Šikutima i drugim mjestima. U njegovom likovnom opusu nalaze se slike u kombiniranoj kolaž tehnici, takozvane slike-objekti ili „geometrijska apstrakcija“ odnosno objekti u funkciji poetskih performansi. Izveo je brojne performanse te je tako sudjelovao na 6. danima hrvatskog performansa u Varaždinu 2006. (performans pod nazivom Kara–Mustra), u galeriji Milotić izveo je perfomans s Đuricom Ciganovićem na otvaranju izložbe "Bijelo, plavo, crveno", u Šikutima je izveo perfomans s Đuricom Ciganovićem "I ludosti gore dragi moji ljudožderi". Posljednjih godina s Šandorom Slackijem i Đuricom Ciganovićem sudjelovao je s performansima na otvaranju i zatvaranju izložbi kolega i prijatelja likovnih umjetnika.

Šandor Slacki rođen je u Strumi 13. rujna 1956. U 1984. odnosno u godini Georga Orwela suosnivač je kultnog umjetničkog alternativno-kazališnog projekta "Dr Inat" u kojem djeluje kao vodeći glumac odnosno pantomimičar i režiser. Također je suosnivač kazališne udruge "Nemerik" u kojoj djeluje kao glumac i režiser. Ostvaren mu je kazališni projekti "Ah zaboga mr. Drink utišajte se", a uskoro se očekuje praizvedba kazališnog djela na tekstove Libera Kokotovića. Posljednjih godina vrlo aktivno sudjeluje na brojnim performansima s Đuricom Ciganovićem i Liberom Kokotovićem.

 Logo Grad Pula