Gradska Radionica

Lucka-Raph 286x215

U petak, 27. listopada 2017. s po?etkom u 19:00h u Gradskoj radionici u Puli, Ljudevita Posavskog 10. na završetku ovogodišnje sezone "Vrtnog ?ira" predstavlja se hibridna scensko djelo "Zemlja" nastalo u suradnji švicarskog cirkuskog akrobata i plesa?a Raphaëla Perrenouda te slovenske kiparice Lu?ke Koš?ak. Projekt "Zemlja" predstavlja kratki performans u kome se cirkuske i plesne vještine susre?u s umjetni?kim izri?ajem skulpture pri ?emu se uprizoruju fundamentalne suprotnosti: kretanje i nepokretnost, trenutak i vje?nost, a kratkotrajne akrobacije suo?avaju s dugotrajnom kontemplativnoš?u postavljenih skulptura.

Upravo koliko se akrobacija fokusira na korištenje i prisvajanje prostora, skulpture još i više postavljaju pitanje temporalnosti. Od drevnih rituala pa do budu?nosti u kojoj sve strukture nestaju, "Zemlja" opisuje usamljeno putovanje kroz život, smrt i onkraj. Na koncu, kad sve iluzije nestanu, samo ?e krv i stijena ostati. Prva verzija "Zemlje" razvijena je u kazalištu, s velikom ulogom rasvjete. Kroz rezidenciju u Puli, priprema se izvedba na otvorenom i na taj na?in prilago?ava specifi?nom prostoru i otvaranju novih mogu?nosti i usmjerenja.

Raphaël Perrenoud se školovao u ženevskoj cirkuskoj školi "Théâtre-Cirqule" i francuskoj nacionalnoj cirkuskoj školi u Rosny-sous-Bois gdje je specijalizirao parternu akrobaciju, trampolin i jednostruki obru?. Nakon diplome 2008. upustio se nomadski život, proputovao šezdesetak zemalja i sudjelovao u izvedbama 19 razli?itih cirkuskih grupa. 2016. osniva vlastitu grupu "l'Étranger", a projekt "Zemlja" u suradnji s Lu?kom Koš?ak prvo je djelo nastalo u samostalnoj produkciji. Raphaël je tako?er podu?avao akrobatski pokret na radionicama u Ženevi, Pragu, Seattlu, Meksiku, Kambo?i i Nepalu. Tijekom godina razvio je osobni stil aktrobatskog jezika, na razme?i cirkuskih vještina, gimnastike, capoiere i Flying Low tehnike. Njegov na?in kretanja govori za sebe i radije postavlja suptilna pitanja nego što ilustrira jednostavna zna?enja.

Lucka Koš?ak studirala je na Sveu?ilištu u Ljubljani te ESAV u Ženevi. Njezine skulpture nalaze se u razli?itim okruženjima poput crkve u Zvewegemu (Belgija), kapelice u Zalni (Slovenija), javnim parkovima (Grosuplje, Maribor, Izola), sjedištima me?unarodnih organizacija (ITU i UNHC u Ženevi) te privatnim kolekcijama i galerijama. Predstavljala je Sloveniju na EXPO 2000 u Hannoveru te Masterclass u St.Petersburgu. Njezino stvaralaštvo nije vezano samo uz likovnu umjetnost ve? se proteže i na druga podru?ja poput kazališta, fotografije, filma i plesa, a dio njenog rada ?ini i art terapija. Kao autorica više javnih skulptura u Sloveniji, pokrenula je ideju Grosuplje - Grad skulptura kada je 2004. odabrana za izvedbu velikih skulptura u gradskom javnom prostoru. Redovno izlaže svoja djela na izložbama u europskom prostoru, a nedavno je odabrana da izlaže na 14. Me?unarodnom Bijenalu Cerveira u Portugalu. Majka je dvoje djece i aktivno angažirana u socijalnim, humanitarnim i aktivnostima solidarnosti.

Linkovi:

http://rising.tf/Rising/LEtranger.html

https://vimeo.com/107535796

https://www.luckakoscak.net/

 Logo Grad Pula