Gradska Radionica

Vrtni ?ir: Studentski protesti u Zagrebu 1968. i 1971.

GR Studentski-prosvjedi-68-71 286x215

U subotu, 14. travnja u 20 sati u Gradskoj Radionici u sklopu aktivnosti pod nazivom Vrtni ?ir, mladi povjesni?ar Vedran Stani? održat ?e predavanje o studentskim protestima u Zagrebu 1968. i 1971. Prezentacija se temelji na njegovom magistarskom radu u kojem je detektirao sli?nosti i razlike ova dva pokreta i analizirao njihov utjecaj na društveno-politi?ki život. Ova tema ima posebnu aktualnost budu?i da se uskoro obilježava velika obljetnica, naime proteklo je punih 50 godina od tih slavnih doga?anja.

Godine 1968. i 1971. veoma su važne u jugoslavenskoj povijesti. To su godine liberalizacije, ali i godine u kojima se osje?aju svi nedostaci provo?enih reformi. Studentski protesti 1968. prvo je javno izražavanje nezadovoljstva trenutnim stanjem. Protesti u Jugoslaviji nisu izdvojen slu?aj, mladi prosvjeduju u cijelom svijetu, me?utim jugoslavenski slu?aj ima svojih specifi?nosti. Osim studentskih tema, mladi artikuliraju sve probleme koji zahva?aju društvo i traže od odgovornih dosljednije provo?enje reformi. Važnost 1968. leži u tome što se po prvi puta lijeve ideje ne artikuliraju samo u partiji ve? me?u mladim, nezaposlenim intelektualcima. Studenti 1971. imaju druga?ije ciljeve, me?utim postoje mnoge sli?nosti u pokretima.

Vedran Stani?, mag.hist. završio je preddiplomski studij povijesti 2012. godine na Sveu?ilištu Jurja Dobrile u Puli, s temom „Jugoslavensko-ameri?ki odnosi 1948-1955.“ Diplomski studij povijesti nastavio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te magistrirao 2016. godine s temom „Studentski protesti u Zagrebu 1968. i 1971. – sli?nosti i razlike“. U fokusu njegovog interesa je povijest Jugoslavije 1945-1990., to?nije društvena i politi?ka povijest u navedenom razdoblju. Do sada je objavio nekoliko prikaza knjiga u znanstvenim ?asopisima i snimio više intervjua povijesne tematike za neprofitni medij Radio Rojc. Trenutno se nalazi na stru?nom osposobljavanju u Savezu udruga Rojca, gdje osim aktivnosti oko Saveza, radi i na Radio Rojcu gdje vodi emisiju o civilnom društvu, sportsku emisiju te povijesni dio s razgovorima o 1968. godini.

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula