Gradska Radionica

Art Panoptikum

.

Art Panoptikum 05.20.18.286x215

U Gradskoj Radionici ove nedjelje 20. svibnja u 20:00 sati održat ?e se nova prezentacija u seriji Art Panoptikuma. Što se ti?e predstavljenih tema bit ?e rije?i o izložbi „Art and China after 1989: Theatar of the World“ u ikoni?nom Guggenheim muzeju u Bilbau, koja prati razvoj kineske umjetnosti izme?u dva povijesna trenutka: demonstracija na trgu Tiananmen 1989. i Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. Sljede?i na redu je prikaz izložbe u muzeju Legion of Honour u San Franciscu pod nazivom “Symbols of Actual Life” ameri?kog umjetnika Julian Schnabela, koji je osim kao slikar nekima možda još i poznatiji kao filmski režiser.

Na kraju dijela o izložbama predstavlja se retrospektivna izložba jednog od najcjenjenijih video autora današnjice Billa Viole u SESC Paulista u Sao Paolu. Od recentnih umjetni?kih sajmova bit ?e rije?i o Frieze Art Fairu koji se po?etkom svibnja održao u New Yorku i gdje se okupila svjetska elita tržišta umjetnina, zatim o jubilarnom 50. Art Bruxellesu te Art Busan sajmu gdje se posebno promi?u južnokorejski umjetnici. Poseban osvrt zaslužio je i milanski tjedan dizajna odnosno “Salone del Mobile” koji je u šest dana trajanja krajem travnja pogledalo rekordnih 435.000 posjetitelja. U dijelu posve?enom zidnom slikarstvu prezentirat ?e se djelovanje jednog od najpoznatijih ameri?kih muralista Kenta Twitchella, te neuobi?ajen program umjetni?kih rezidencija nazvan “Container Artist Residency 01” u organizaciji ameri?ko-izraelske umjetnice i arhitektice Maayan Strauss.

Prezentacija je oblikovana tako da pruži informacije na jednostavan i razumljiv na?in, popra?ena je tekstom i vizualno oboga?ena fotografijama kao i video isje?cima prikupljenim iz popratnih medijskih materijala kao i razli?itih internetskih izdanja koja profesionalno prate suvremene umjetni?ke i kulturne teme. Prezentaciju priprema i vodi Boris Bogunovi?.

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula