Gradska Radionica

Druženje s umjetnicima: MARKO JOVANOVIĆ i KRISTO KAO

Marko-Kristo 286x215

U subotu 26.05.2018. u 19:00 sati održat će se predavanje o digitalnim alatima kao nadopuni podučavanju glazbe. Riječ je o alatu za učenje sviranja, solfeggia te glazbene pedagogije koji se uspješno koristi u Estoniji, Kanadi i SAD-u. Više o tome govorit će glazbeni umjetnici i pedagozi Marko Jovanović te njegov gost i mentor, Kristo Käo, suosnivač aplikacije Match My Sound, a razgovor će se odvijati na engleskom jeziku.

Prezentacija je dio aktivnosti unutar European music incubator eksperimentalnog trening programa namijenjenog glazbenicima u usponu, a sufinanciranog iz EU programa Kreativna Europa. Na natječaju za prijem u program od 135 prijavljenih, izabrano je sedmero sudionika, a svakome od glazbenika dodijeljena je posebna tema. Pulski umjetnik te profesor glazbe, Marko Jovanović, jedan je od izabranih glazbenika, a sudjeluje s temom: „Digitalna pedagogija u glazbi“. On objašnjava odabir ove teme sljedećim riječima: „Obzirom da su se uvjeti učenja promijenili, važno je da su alati za učenje interaktivni. Bez obzira na dostupne muzičke gadgete, većina instrukcijskog materijala u muzičkoj edukaciji je jednosmjerna jer daje sadržaj bez povratne informacije te nedostaje prilagodba individualnom učeniku i njegovim potrebama. Također, digitalna pismenost u Hrvatskoj još je uvijek na niskom nivou. Kristo Käo, koji je moj mentor u ovom programu, jedan je od kreatora platforme koja od 2007. radi na principu interaktivnog podučavanja. U suradnji s njime pokušavam takav model učenja približiti našim učenicima“. Trenutno se odvija ciklus radionica tijekom kojeg se glazbenici uključeni u projekt, zajedno sa svojim mentorima sastaju u Tallinnu, Liverpoolu, Zagrebu, Nantesu i Genovi te uče i razvijaju nove modele izvan tradicionalnih okvira popularne glazbe.

 Logo Grad Pula