Gradska Radionica

Vrtni ?ir: 16. Bijenale arhitekture u Veneciji

Arsenale 286x215

U „Vrtnom ?iru“ Gradske radionice ove nedjelje 10. lipnja u 20:30 sati bit ?e prikazana prezentacija s osvrtom na nedavno otvorenu me?unarodnu bijenalnu izložbu arhitekture u Veneciji. Neke od najdomljivijih izložbi i instalacija bit ?e predstavljene putem teksta koji je priredio Boris Bogunovi?, ujedno i autor ve?ine fotografija koje ?e se mo?i vidjeti u prezentaciji, a snimljenih tijekom nedavnog otvorenja izložbe.

Venecijanski Bijenale postoji još od 1895., a prva izložba isklju?ivo posve?ena arhitekturi održana je 1980., dok se od 2000. uspostavlja redoviti bijenalni ciklus. Ove godine 16. Me?unarodna izložba arhitekture otvorena je od 26. svibnja do 25. studenog. Izložba predstavlja najve?i arhitektonski doga?aj na svijetu, a održava se pod kustoskim vodstvom irskih arhitektica Yvonne Farrell i Shelley McNamara koje su za ovaj iznimno popularan doga?aj osmislile temu pod nazivom „Slobodni prostor“. Glavna izložba koja je smještena u Središnjem paviljonu na Giardinima i dijelu Arsenala pod nazivom Corderie, uklju?uje 71 sudionika, dok zasebne izložbe imaju 63 nacionalna paviljona. Istovremeno s bijenalnom izložbom može se pogledati mnoštvo drugih arhitektonskih i kulturnih doga?anja koja se odvijaju po cijeloj Veneciji.

Izložba „Slobodni prostor“ na kojoj pored ostalih, sudjeluju etablirana imena kao što su: Souto de Moura, Alison Brooks, Paulo Mendes da Rocha, SANAA, David Chipperfield, Diller Scofidio + Renfro, Studio Gang te Peter Zumthor ima prostornu i fizi?ku prisutnost takvog opsega i kvalitete da utje?e na posjetitelja, komuniciraju?i kompleksnu prirodu arhitekture. Kustosice govore kako je arhitektura igra svjetla, sunca, sjene, mjeseca, zraka, vjetra i gravitacije na na?ine koji otkrivaju tajne svijeta. Budu?i da su svi ti resursi besplatni ujedno predstavljaju primjere velikodušnosti i promišljenosti arhitekture. Farrell i Mcnamara vjeruju da ove kvalitete održavaju temeljnu sposobnost arhitekture da brine i podržava smisleni kontakt izme?u ljudi i prostora te da arhitektura koja utjelovljuje takve kvalitete, a to ?ini s velikodušnoš?u i željom za dijeljenjem, predstavlja ono što nazivaju „slobodni prostor“.

Link:

http://www.labiennale.org/en/architecture/2018

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula