Gradska Radionica

Lucka Izlozba 286x215

U programu "Druženje s umjetnicima" Gradske radionice u ?etvrtak 12.07.2018. u 20:30 sati sudjeluje me?unarodno poznata slovenska kiparica Lu?ka Koš?ak, koja ?e se predstaviti izložbom svojih odabranih radova. Osim izložbe posjetitelji ?e mo?i pogledati kratke dokumentarne filmove o ovoj vrsnoj umjetnici, te u razgovoru s autoricom otkriti pojedinosti o njenom životnom putu i umjetni?kom radu, o ?emu Lu?ka govori sljede?e: "Kažu da je uvijek dobro biti tu i sada, i da je naš život zaista jedno jedino danas. Tako i živimo, iako uvijek mislimo prema naprijed ili natrag. Ipak, kada kiparim potpuno sam prisutna, i to je nešto zaista lijepo."

 

Lucka Koš?ak ro?ena je u Ljubljani, a živi i radi uglavnom izme?u Ženeve u Švicarskoj i Ljubljane. Studirala je na Sveu?ilištu u Ljubljani te ESAV u Ženevi. Njezine skulpture nalaze se u razli?itim prostorima, poput crkve u Zvewegemu (Belgija), kapelice u Zalni (Slovenija), javnim parkovima (Grosuplje, Maribor, Izola), sjedištima me?unarodnih organizacija (ITU i UNHC u Ženevi) te privatnim kolekcijama i galerijama. Predstavljala je Sloveniju na EXPO 2000 u Hannoveru te Masterclass u St.Petersburgu. Njezino stvaralaštvo nije vezano samo uz likovnu umjetnost ve? se proteže i na druga podru?ja poput kazališta, fotografije, filma i plesa, a dio njenog rada ?ini i art terapija. Kao autorica više javnih skulptura u Sloveniji, pokrenula je ideju Grosuplje - Grad skulptura kada je 2004. odabrana za izvedbu velikih skulptura u javnom prostoru ovog grada. Redovno izlaže svoja djela na izložbama unutar europskog prostora, a nedavno je odabrana da izlaže na 14. Me?unarodnom Bijenalu Cerveira u Portugalu. Majka je dvoje djece i aktivno angažirana u socijalnim, humanitarnim i solidarnim aktivnostima te inicijativama mirovnih pokreta.

 

 

 

Poveznica:

 

https://www.luckakoscak.net/

 

 

 

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan

 

 Logo Grad Pula