Gradska Radionica

sedomislis 286-215

U subotu 3. studenog 2018. u 20:00 sati u Gradskoj radionici održat ?e umjetni?ki performans pod naslovom MEMORIES.,KLUPKO : „...se domisliš !? se spominjaš !?...“ kojeg je osmislio poznati pulski likovni umjetnik, glazbenik i performer Josip Pino Ivan?i?. Izvo?a?i su Ivana Nataša Turkovi? i i.j.piNO, dok su muziku posložili: INT i Boris Vincek.

...tamo di je vje?na proljet mira duševnog

tamo di je...carstvo...

 

U procesu misaone tranzicije koja svoju osnovu pronalazi u misaonoj preokupaciji bez uticaja gravitacijske sile nastale složenim i dugotrajnim postupkom asociraju?i na „nešto“ ne/poznato otvaraju?i prostor za maštu bez jasnog izvora ideje

i.j.piNO

Josip Pino Ivan?i? je performer, likovni umjetnik, glazbenik. Alternativnoj kulturnoj sceni poznat je ve? od po?etka sedamdesetih godina kada ulazi u konceptualni krug i performans vode. U to vrijeme s prijateljima stvara „mental spirit music", a pod utjecajem Josepha Beuysa otvara procese za stvaranje tzv. „socijalne skulpture" ?ime ve? tada pripada nevelikoj skupini konceptualnih umjetnika koji su angažirano propitivali socijalisti?ke vrijednosne sustave, ponajprije smisao rada i poziciju radnika. Pinova pozicija izvan centra te njegovo iskustvo radnika u brodogradilištu Uljanik osiguralo mu je „pravo" na dodatno radikaliziranje u prostoru umjetnosti. Tijekom osamdesetih svoje umjetni?ke interese ostvaruje u prostoru spajanja medija glazbe, performansa i likovne umjetnosti (alter-rock grupa GustapH y njegovi dobry duhovy, a od devedesetih javnost ga pozna kao jednog od najprovokativnijih hrvatskih performera (Theater like a Life/Life like a Theater ili Život je feferon…), ali i kao alternativnog novomedijskog eksperimentatora (telefonski koncert Netz/Mreža, za Radio ORF).

Ivana Nataša Turkovi? ro?ena je u Puli, gdje je završila Gimnaziju. Školovanje je nastavila u Bologni, na Književnom i filozofskom fakultetu, Odsjek umjetnosti, glazbe, kazališta i filma (DAMS) – smjer Kazalište i film. Diplomirala je 2003. godine, s prvim diplomskim radom o Miroslavu Krleži. Iste godine je godine upisala poslijediplomski znanstveni studij pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer Teatrologija. Od srednje škole glumi u družini Dr. INAT, u sklopu ?ijeg je Ciklusa mladih autora 2004. na scenu postavila redstavu Tko je pojeo kola?i?e? - Alisa u zemlji ?udesa. S predstavom je naredne godine nastupila na zagreba?kom Festivalu me?unarodnog kazališta TEST. Sudjelovala je u više performansa s Pinom Ivan?i?em i do sada ostvarila tri autorska performansa. S performansom OK - ovisnost kolekcioniranja gostovala je na varaždinskim Danima hrvatskog performansa i Sedam dana stvaranja u Pazinu, gdje je ostvarila performans-instalaciju Vra?am se odmah i performans OH! - 900 na temu ovisnosti o drogama. Poha?ala je više radionica na Me?unarodnom kazališnom festivalu mladih, u sklopu kojega je održala i seminar na temu Shakespeare na velikom platnu. Sudjelovala je na grupnoj izložbi u sklopu Sedam dana stvaranja. Nekoliko je puta izlagala na grupnim izložbama u MMC Rojcu, a tako?er je ilustrirala zbirku poezije Kristine Petri?evi? Obala snova.

 

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 

 Logo Grad Pula