Gradska Radionica

FreZURA: Branko Bratkovi? - O crtanju

FreeZURA Branko

Pozivamo vas na otvoreno predavanje Branka Bratkovi?a o crtanju u sklopu likovne radionice izrade murala. Predavanje ?e se održati u Gradskoj radionici u utorak, 19. ožujka s po?etkom u 17 sati, te je otvoreno za sve zainteresirane. Branko Bratkovi? po struci je arhitekt, a bavi se i drugim oblicima likovnog izražavanja. Grafi?ki je ure?ivao više ?asopisa, ilustrirao je i oblikovao niz knjiga i brošura, izradio je niz opisnih geografskih karata „pti?ji pogled“, plakata, prospekata i logotipova.

Suosniva? je Gradske Radionice i sudjelovao je i sam izradio veliki broj zidnih slikarija raznih vrsta. Izra?uje skulpture od ži?ane mreže, koje naziva 3D crtežima, u zadnje vrijeme najradije djelje magi?ne palice, uglavnom od maslinovog drveta. Smatra da je samospoznaja najvažniji ?ovjekov zadatak i interdisciplinarni studij mu je osnovna djelatnost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isklju?iva je odgovornost Saveza udruga Rojca. Organizacija predavanja sufinancirana je u okviru Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 507.562,24 kuna, od ?ega je 431.427,90 kuna sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 Logo Grad Pula