Gradska Radionica

Art Panoptikum X

.

ArtPanoptikumX 286x215

Serija javnih predavanja o novostima iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 27. travnja 2019. u 20:00 sati. Predavanje zapo?inje prikazom bijenalne izlobe otvorene 29. oujka u Sidneyu pod nazivom "National 2019 New Australian Art" na kojoj su predstavljene najnovije ideje i forme suvremene australske umjetnosti. Nakon toga bit ?e rije? o najve?oj kubanskoj izlobi suvremene umjetnosti, "Havana Biennial 2019" pod nazivom "La Construccin de lo Posible"

koja je otvorena od 12. travnja iza ?ega slijedi pregled izlobe jordanskih umjetnika razli?itih generacija pod nazivom "Line" koja se odrava u Darat Al Funun kulturnom centru u Ammanu. Nakon toga dolazi tema o brazilskom arhitektu i fotografu Cristianu Mascaru ?ije je 50-godinje djelovanje predstavljeno na retrospektivnoj izlobi pod nazivom "O que os olhos alcanam" u Sesc Pinheiros u So Paulu, a koja je otvorena 29. oujka. U sljede?oj temi govori se o aktivisti?kim radovima svjetski poznatog feministi?kog art kolektiva "The Guerrilla Girls" ?ija je izloba "Reinventing the F word Feminism!" otvorena 8. oujka u Auckland Art Gallery Toi o T?maki. Potom slijedi prikaz nekih od najatraktivnijih instalacija koje su se mogle vidjeti na Milano Design Week-u odranom od 8. do 14. travnja, a tako?er ?e se prirediti saetak umjetni?kog sajma "Art Cologne" koji djeluje jo od 1967., a odrao se u Kelnu od 12. do 14. travnja. Pri kraju predstavit ?e se radovi Johna Pugha ameri?kog slikara poznatog po iluzionisti?kim muralima, a predavanje ?e zavriti predstavljanjem najve?eg umjetni?kog rezidencijalnog centra na svijetu "Cit internationale des arts" u Parizu. Program ure?uje i vodi Boris Bogunovi?. Art Panoptikum osmiljen je kao informativna i edukativna aktivnost koja prua priliku zainteresiranoj javnosti da se upozna s temama iz vizualnih umjetnosti kroz seriju javnih predavanja u kojima su aktualne informacije predstavljene na jednostavan i razumljiv na?in. Sve teme su popra?ene tekstualnim objanjenjima i vizualno oboga?ene mnotvom fotografija i video isje?aka prikupljenim iz muzejskih i galerijskih internetskih stranica kao i medijskih materijala te razli?itih izdanja koja profesionalno prate teme iz suvremene umjetnosti. Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula