Gradska Radionica

Musicpolis: HVOB

.

HVOB 286X215

Slobodna muzi?ka improvizacija me?unarodnih glazbenika okupljenih pod imenom HVOB odrat ?e se u nedjelju 5. svibnja 2019. u 19:00 sati u programu "Musicpolis" pulske Gradske radionice, a ulaz je slobodan. U improvizaciji ?e sudjelovati: Volkmar Mueller (De) - elektronika, Boris Janje (Slo) - kontrabas i Henry Mari? (Hr) - klarineti. Oni svoj pristup glazbi opisuju na sljede?i na?in: "Improvizacija nam prua priliku za me?usobnu komunikaciju putem muzike, s puno vie spontanosti i reaktivnosti nego kod sviranja pisanih dijela ili kod komponiranja".

 Logo Grad Pula