Gradska Radionica

Vrtni ?ir: 58. Bijenale umjetnosti u Veneciji

biennale 2019 286x215

Prezentacija nedavno otvorenog 58. Bijenala umjetnosti u Veneciji održat ?e se 25. svibnja 2019. u 20 sati u Gradskoj radionici u Puli. Neke od izložbi kao i atmosferu bijenala s otvorenja predstavit ?e Boris Bogunovi?. Ova najstarija i najzna?ajnija umjetni?ka izložba na svijetu ovaj put dolazi pod naslovom "May you live in interesting times". To je zapravo engleski izraz za kojeg se krivo tvrdi da je preuzet iz drevne kineske izreke, a iako naizgled blagoslov, obi?no se koristi ironi?no, s jasnom implikacijom da su "zanimljiva vremena" ona koja, s povijesne perspektive, obi?no uklju?uju nerede i sukobe. Kustos Ralph Rugoff u svojstvu umjetni?kog ravnatelja, pod ovim je nazivom osmislio i organizirao glavnu izložbu koja sadrži radove 79 me?unarodnih umjetnika koji su se odazvali na njegov poziv. Zanimljivo je da su svi umjetnici predstavili po dva rada od kojih je jedan izložen u glavnom paviljonu u Giardinima, a drugi u Arsenalu te tako kroz dva pristupa prikazali prekarne aspekte današnje egzistencije, uklju?uju?i klimatske promjene te razli?ite prijetnje klju?nim tradicijama, institucijama i me?unarodnim odnosima. Ralph Rugoff kaže da je htio prenijeti ideju da zna?enje umjetni?kog djela nije suštinski ugra?eno u samom djelu ve? se otkriva u dijalogu, isprva izme?u umjetnika i njegovog djela, zatim izme?u umjetni?kog djela i publike, te naposljetku izme?u razli?itih javnosti. Kao i svaki puta do sada, na mnogobrojnim lokacijama u Veneciji, kroz nacionalne paviljone i popratne izložbe može se vidjeti i doživjeti ogroman broj umjetni?kih radova, pri ?emu uvijek nedostaje vremena. Donekle mu?ni osje?aj koji ostaje nakon prolaska kroz ve?inu izložbi mogao bi se opisati izrazom "hedonisti?ka apokalipsa" budu?i da umjetni?ke refleksije o "zanimljivim" vremenima u kojima živimo prizivaju sje?anje na situaciju na Titaniku gdje se pleše i pjeva u trenutku dok brod tone. Tome u prilog govori i ?injenica da je Zlatnog lava za nacionalni paviljon osvojila Litva s izložbom "Sun and Sea" (Marina) u formi operetnog performansa ?iji sudionici pjevaju na insceniranoj pješ?anoj plaži.

 Logo Grad Pula