Gradska Radionica

.

FreeZURA Sumonja 286x215

U utorak, 11.6. u 18 sati u sklopu Likovne radionice i radionice izrade murala u sklopu projekta FreeZURA u Gradska radionica - The Town Workshop u Puli (Lj. Posavskog 10) predavanje ?e održati Bojan Šumonja koji ?e govoriti o svom umjetni?kom iskustvu. Bojan Šumonja ro?en je u Puli 1960. godine gdje je završio srednju umjetni?ku školu. Likovnu akademiju završava u Veneciji, odjel skulpture, u klasi prof. Tramontina 1984. godine. Od 1987. godine je ?lan Hrvatskog Društva likovnih Umjetnika Istre i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Bojan je izlagao na preko 200 skupnih i 90-tak samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija predavanja sufinancirana je u okviru Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 507.562,24 kuna, od ?ega je 431.427,90 kuna sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Poveznica:

www.freezura.eu

 Logo Grad Pula