Gradska Radionica

Art Panoptikum XVI

.

Art Panoptikum 09.11.19 286x215

Serija javnih predavanja pod nazivom Art Panoptikum s pregledom novih doga?anja iz svijeta vizualnih umjetnosti nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 9. studenog 2019. u 19:00 sati. Program ure?uje i vodi Boris Bogunovi?. Na po?etku predstavlja se upe?atljiva izložba "Lucian Freud: Self-Portrait" na Royal Academy of Arts u Londonu proslavljenog slikara i možda najistaknutijeg portretista 20. stolje?a. U Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea otvorena je izložba ameri?kog umjetnika

ira?kog porijekla Michaela Rakowitza pod nazivom "Imperfect Binding" što je predmet druge teme. Nakon toga dolazi predstavljanje novog doga?aja na me?unarodnoj sceni suvremene vizualne umjetnosti pod nazivom Toronto Biennial of Art. Zatim ide pri?a o retrospektivnoj izložbi jedne od najvažnjih umjetnica Latinske Amerike Beatriz González u Museum of the Fine Arts u Houstonu. Idu?a tema posve?ena je retrospektivnoj izložbi proslavljene britanske op-art umjetnice Bridget Riley u Hayward galeriji u Londonu. 16. Istanbulski bijenale pod nazivom "The Seventh Continent" zatvara se 10. studenog i to je prilika da se nešto više kaže o ovom zna?ajnom doga?aju u suvremenoj umjetnosti. Sljede?a je tema posve?ena velikoj izložbi fotografija ameri?kog umjetnika Man Raya na temu žene, glavnom izvoru nadahnu?a svih umjetnikovih poetika, a izložba se održava u CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia u Torinu. Potom dolazi pri?a o mumbajskoj skupini pod nazivom St+art India Foundation koja je pokrenula revoluciju street art umjetnosti u Indiji, a predavanje ?e završiti predstavljanjem umjetni?ke rezidencije u berlinskoj Kreuzberg ?etvrti koju organizira platforma Wapping Project Berlin.

 Logo Grad Pula