Gradska Radionica

Sretni blagdani!

.

GR ?estitka 2020 286x215

.

Budu?i da je 2019. gotovo iza nas, a 2020. odmah iza ugla, �elimo se zahvaliti svima koji su sura?ivali s nama i posje?ivali nas tijekom cijele godine. Sa zahvalno�?u i najboljim �eljama za blagdane, radujemo se �to ?emo dijeliti s vama nadolaze?e projekte i vidjeti vas u Gradskoj radionici ponovno u Novoj godini.

 Logo Grad Pula