Gradska Radionica

Art Panoptikum XVIII

.

Art Panoptikum 02.15.20 286x215

Serija predavanja Art Panoptikum s pregledom doga?anja iz svijeta vizualnih umjetnosti nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 15. velja?e 2020. u 19:00 sati. Program ure?uje i vodi Boris Bogunovi?. Povodom izlo�be u Kunstforumu u Be?u, u prvoj temi predstavlja se Cindy Sherman kao jedna od najzna?ajnijih svjetskih umjetnica, najpoznatija po konceptualnim portretima u kojima propituje ulogu �ena u dru�tvu. U drugoj temi govori se o Davidu Hockneyu, jednim od najutjecajnijih britanskih

umjetnika, koji ima izlo�bu pod nazivom Works from the Tate Collection u Bucerius Kunst Forum u Hamburgu. U tre?oj temi bit ?e rije? o Marie Karlberg, umjetnici mla?e generacije kojoj je u Tramps galeriji u New Yorku postavljena izlo�ba pod nazivom Illusion and Reality. Sljede?a tema posve?ena je izlo�bi skulptura ameri?kog umjetnika Barry X Balla poznatog po kori�tenju digitalne tehnologije pri reimaginaciji povijesnih umjetni?kih djela, a koja je prire?ena u Nasher Sculpture centru u Dallasu. Nadalje, povodom izlo�be u Zwirner galeriji u Londonu predstavit ?e se Ruth Aiko Asawa, utjecajna ameri?ka umjetnica i predana aktivistkinja najpoznatija po svom opusu vise?ih �i?anih skulptura. Iza toga slijedi tema o velikom talijanskom umjetniku Emilio Priniu, jednim od najzanimljivih predstavnika pokreta Arte Povera, a povodom nedavno zavr�ene izlo�be u Fondazione Merz u Torinu. O indijskoj umjetnici Shambhavi Singh kojoj su otvorene izlo�be u dvije galerije u New Delhiju govorit ?e se u sljede?oj temi, a potom slijedi pri?a o jednom od istaknutijih umjetnika street arta poznatim pod imenom Roa koji dolazi iz Ghenta u Belgiji. Predavanje zavr�ava predstavljanjem rezidencijalnog programa Rabbit Island koji umjetnicima pru�a vrijeme i prostor za istra�ivanje kreativnih praksi u prirodnom okru�enju na nenastanjenom �umovitom otoku koji se nalazi na podru?ju sjevernoameri?kih Velikih jezera.


 Logo Grad Pula