Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

USLUGE KOJE SE NUDE U BANCI VREMENA "URA PO URA"

?ITANJE KNJIGA DJECI I STARIM OSOBAMA

?IŠ?ENJE KU?E

?UVANJE DJECE (2)

?UVANJE  ŽIVOTINJA

DEKORIRANJE PROSTORA

DIZAJN

DRUŠTVO ZA ŠETNJE

EDUKACIJA INFORMATI?KA

EDUKACIJA ŠIVANJA I KROJENJA

 

EDUKACIJA TKANJA

EDUKACIJA TIFFANY VITRAJA

FENOMEN ZAVI?AJNOSTI

GLUMA?KE USLUGE

IZRADA DOKUMENTARNOG FILMA

IZMJENA IDEJA

IZDAVAŠTVO

KROJA?KI POPRAVCI

KREATIVNE RADIONICE ZA SVE UZRASTE

KUHANJE VEGETARIJANSKE  HRANE  (2)

KUHANJE MANEŠTRI (VEGE)

KUNST TERAPIJA

LI?ENJE ZIDOVA (2)

MALA POMO? U KU?I (2)

MASAŽA

MEDITACIJA

OBLIKOVANJE U GLINI

OBLIKOVANJE  U GIPSU

PODUKE IZ GITARE (2)

PODUKE IZ BUBNJEVA

PODUKE IZ KLAVIRA

PODUKE IZ DRUŠTV. I HUMANIST. STUDIJE

PODUKE IZ YOGE

POMO? NA PC (MS OFFICE)

POMO? STARIJIM OSOBAMA

POMO? U U?ENJU ENGLESKOG JEZIKA (4)

POMO? U U?ENJU MATEMATIKE

POMO? U U?ENJU (OP?ENITO)(2)

POMO? PRI SELIDBI

POMO? U U?ENJU NJEMA?KOG JEZIKA (2)

POMO? U PISANJU PROJEKATA

POMO? U VRTU

PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE

POPRAVAK NAKITA (BIŽUTERIJE)

PRODUKCIJA MUZIKE

PODUKA IZ DJ-INGA

PSIHOTERAPIJE

PLESNA MEDITACIJA

PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA NA INTERNETU

PRETRAŽIVANJE LIT. U SVEU?. KNJIŽNICI

PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI

RADIONICE NA TEMU TOLERANCIJE I RAZLI?IT

RADIONICE IZRADA UNIKATA

RADIONICE IZRADE RECIKL. PAPIRA (LUTKE)

RAD S MOTORNOM PILOM

RAD S TRIMEROM

SNIMANJE KAMEROM (2)

SAVJETOVANJE „IZDAVAŠTVO“

STRU?NI SAVJETI – ELABORATI

SLIKARSTVO

SITUACIONI DIZAJN

TUMA?ENJE ASTROLOŠKE KARTE

USLUGE PRIJEVOZA AUTOM (3)

UMJETNI?KO IZRAŽAVANJE

USLUGE REŽIJE

USLUGE PRODUKCIJE

USLUGE MONTAŽE

VELIKO PROLJETNO ?IŠ?ENJE

 Logo Grad Pula