Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

RUT

GROZGI, odjel za glazbena istraivanja Gradske radionice najavljuje prvi ovogodinji koncert. Nastupa funky grupa RUT!
Muziciraju: Saa Liguti?(bas) ,Zdravko irola(bubanj) ,Ervin eri?(gitara) ,Dijana Mar?evi?(vokal), Andrea Rojni?(klavijature,vokal) ,Zoran mic(gitara) i Denis Brhani?(sax).

Koncert ?e se odrati u petak, 8. svibnja u vrtu Gradske radionice, Ljudevita Posavskog 10 s po?etkom u 20.30

Ulaz slobodan.

Get out of the rut and have some fun!

Predavanja Martina Simona u Puli

 Pozivamo vas na edukativnu radionicu s Martinom Simonom u srijedu 12. 11. od 9:30 do 14:00 te na javno predavanje u ?etvrtak 13.11. u 18:00 sati, dnevni boravak DC Rojc.

Martin Simon

Gradska radionica od 11. do 14. studenoga ugo?uje drutvenog inovatora, aktivistu i pisca Martina Simona iz Velike Britanije. Martin Simon strastveno se zalae za participaciju, uzajamnosti i drutvenu pravdu. Prvenstveno ga zanima na koji na?in ljudi zajedni?kim djelovanjem mogu utjecati na drutvene promjene. Suosniva? je i dugogodinji direktor Timebanking United Kingdom. Me?unarodno je priznati pionir u razvoju ko-produkcije kao inovativnog modela u pruanju javnih usluga te je jedna od vode?ih osoba u tom podru?ju u svijetu. Vii je suradnik i vode?i britanski konzultant i trener u Asset Based Community  i ko-direktor ABCD Europe.  Autor je knjige: Va novac ili va ivot: vrijeme je za oboje. To je prva knjiga u Britaniji koja je objavljena novcem prikupljenim kroz crowfunding kampanju.

Više...

Srda?no vas pozivamo na otvorenje izlobe u subotu 25.10. u 20 sati u Dnevnom boravku Rojca.
221790 470268076375229 1346998418 n

Tako zapo?injemo prigodni program kojim obiljeavamo 20 godina djelovanja.

Program ?e obuhva?ati likovni, glazbeni, video i gastro sadraj.

Izloba ?e biti otvorena do 4.11., a tijekom trajanja izlobe posjetitelji ?e mo?i pogledati video produkciju Gradske radionice po izboru ili sudjelovati u danima otvorenih vrata. Naime, ?lanovi Gradske radionice bit ?e na raspolaganju svima koji budu eljeli neto saznati, nau?iti ili sudjelovati u nekom od kreativnih programa.

549927 470251996376837 458537260 n

TO?KA SUSRETA - MUSICPOLIS

U subotu, 27.9. 2014. u Gradskoj radionici nova glazbena druenja s Isabel.

Po?etak u 21 sat.

to?ka susreta 1

Isabel je ve? dobro poznata doma?oj publici. Rije? je umjetnici iznimnog glazbenog iskustva.Kao i do sad, u neposrednom muziciranju pridruiti ?e joj se brojni drugi glazbenici.

To?kesusretasu uvijek spontane i nepredvidive - glazbeno putovanje u nepoznato. Pozornica je originalni prostor komunikacije gdje glazbenici uspostavljaju kreativan dijalog kroz glazbenu improvizaciju sluaju?i jedni druge.

GRADIONICA FEST - KONCERT GRUPE PRELUDIUM

U vrtu Gradske radionice, u subotu, 23.8. s po?etkom u 21 sat odrat ?e se koncert pulske rock grupe Preludium.
Dobro doli!

preludium 1 cut

GRADIONICA FEST - KONCERT INDIJSKE GLAZBE

U utorak 5.8. u Gradskoj radionici, od 20.30 sviraju:
Om Prakash Pandey - table i
Debojyoti Chakraborty - sitar

Om Prakash Pandey umjetnik je na tabli, tradicionalnom indijskom bubnjarskom instrumentu, porijeklom iz Varanasija. Zavrio je formalnu edukaciju postavi majstor table na banaras Hindu Sveu?ilitu, a paralelno uz to obrazovao se na tradicionalan na?in- u guru shishya tradiciji. Od 2003. Odrava koncerte diljem svijeta, a snimio je i glazbu za tri filma.

Om Prakash Pandey

Debojyoti Chakraborty znanstvenik je po struci, ali bavi se glazbom i nastupa u Indiji i inozemstvu od malena. kolovan je pod tutorstvom Sunila Sahe (u?enik Ustad Ali Akbar Khana) i Pt. Debaprasad Chakrabortya (u?enik Pt. Ajoy Sinha Roy). Debojyoti je nastupao u nekoliko glazbenih koncerata u posljednjih 15 godina. Osvojio je neke od velikih glazbenih natjecanja u Indiji, uklju?uju?i i one u organizaciji prestine Dover Lane Music Conference i West Bengal Glazbene akademije.

Debojyoti Chakraborti

Prva ovogodinja To?ka susreta - Musicpolis odrat ?e se u subotu 26.7. u dvoritu Gradske radionice. Vjerujemo da ?ete uivati kao i prole godine u jammingu i neformalnom druenju s glazbenicima. Doma?in je Isabel kojoj ?e se u neposrednom muziciranju pridruiti brojni drugi glazbenici. Koncept je akusti?an, a intencija ovih glazbenih druenja je ukloniti barijere izme?u izvo?a?a i publike. Po?injemo u 21 sat. Dobro doli!

TS 2014

GRADIONICA FEST - KONCERT GROZGI SENIORI

Ovako je bilo ju?er na koncertu GROZGI seniora u Gradskoj radionici. Bio je to drugi ovogodinji koncert u sklopu programa Gradionica Fest kojim obiljeavamo 20. obljetnicu djelovanja. Do konca godine o?ekuju nas jo nova druenja pod motom "Gradska radionica i prijatelji".

Seniori 1

seniori 2

Seniori 3

Seniori 4

GRADIONICA FEST

Prije prve ovosezonske To?ke susreta (26.07.2014.), danas (srijeda 16.07.) u 21h u dvoritu Gradske radionice posluajte premijerni nastup seniora Kluba GROZGI ... Ulaz slobodan!!!!!!!!!!!!!!!

Najava

Stranica 14 od 15

 Logo Grad Pula