Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

Lucka Izlozba 286x215

U programu "Druženje s umjetnicima" Gradske radionice u ?etvrtak 12.07.2018. u 20:30 sati sudjeluje me?unarodno poznata slovenska kiparica Lu?ka Koš?ak, koja ?e se predstaviti izložbom svojih odabranih radova. Osim izložbe posjetitelji ?e mo?i pogledati kratke dokumentarne filmove o ovoj vrsnoj umjetnici, te u razgovoru s autoricom otkriti pojedinosti o njenom životnom putu i umjetni?kom radu, o ?emu Lu?ka govori sljede?e: "Kažu da je uvijek dobro biti tu i sada, i da je naš život zaista jedno jedino danas. Tako i živimo, iako uvijek mislimo prema naprijed ili natrag. Ipak, kada kiparim potpuno sam prisutna, i to je nešto zaista lijepo."

Više...

Vrtni ?ir: GORDAN POROPAT

.

Gordan-286x215

U programu "Vrtni ?ir" Gradske radionice u subotu 23.06.2018. u 20:30 sati predstavlja se pulski autor i glazbenik Gordan Poropat, koji ?e svoje pjesme i pri?e ?itati zajedno s Brankom Bratkovi?em. Posjetitelji ?e mo?i poslušati njegove najnovije radove i uvjeriti se u iskrenost pristupa i bogatstvo duha ovog samozatajnog autora koji stvara izvan uobi?ajenih konvencija. To je stvaralaštvo koje se nalazi na margini izvan dodira visoke i popularne kulture, ali isti?e pravo na oblikovanje vlastite pripovjeda?ke optike.

Više...

Musicpolis: CIIVE

.

CIIVE 2018 286X215

U programu Musicpolis Gradske radionice (Lj. Posavskog 10, Pula) u petak 15.06.2018. u 20:30 sati održat ?e nastup glazbenici okupljeni u okviru autorskog projekta pod nazivom CIIVE. Pod ovim akronimom predstavlja se me?unarodni kvartet glazbenih improvizatora, a koncert u pulskoj Gradskoj radionici bit ?e prvi zvani?ni susret ovih razli?itih i raznovrsnih umjetni?kih i osobnih biografija u slobodnoj neidiomatskoj improvizaciji. Oni ?e nastupiti u sastavu:

Više...

Vrtni ?ir: 16. Bijenale arhitekture u Veneciji

Arsenale 286x215

U „Vrtnom ?iru“ Gradske radionice ove nedjelje 10. lipnja u 20:30 sati bit ?e prikazana prezentacija s osvrtom na nedavno otvorenu me?unarodnu bijenalnu izložbu arhitekture u Veneciji. Neke od najdomljivijih izložbi i instalacija bit ?e predstavljene putem teksta koji je priredio Boris Bogunovi?, ujedno i autor ve?ine fotografija koje ?e se mo?i vidjeti u prezentaciji, a snimljenih tijekom nedavnog otvorenja izložbe.

Više...

Musicpolis: KRISTO KAO i SILVANO KALAGAC

Kristo-i-Silvano 286x215

U subotu 26. svibnja u 20:30 sati prisutna publika imat ?e jedinstvenu prigodu poslušati koncert klasi?ne glazbe na kojem gostuju cjenjeni estonski gitarist i glazbeni pedagog Kristo Käo (theorbo-velika lutnja, klasi?na gitara) i pulski kompozitor i profesor violine Silvano Kalagac (violina) sa specijalnim programom pripremljenim samo za ovu ve?er.

Više...

Marko-Kristo 286x215

U subotu 26.05.2018. u 19:00 sati održat ?e se predavanje o digitalnim alatima kao nadopuni podu?avanju glazbe. Rije? je o alatu za u?enje sviranja, solfeggia te glazbene pedagogije koji se uspješno koristi u Estoniji, Kanadi i SAD-u. Više o tome govorit ?e glazbeni umjetnici i pedagozi Marko Jovanovi? te njegov gost i mentor, Kristo Käo, suosniva? aplikacije Match My Sound, a razgovor ?e se odvijati na engleskom jeziku.

Više...

DOVU 2018

.

DOVU-2018 286x215

Gradska radionica i ove godine otvara svoja vrata da bi se posjetioci mogli upoznati s prostorom u kojem djelujemo (slikarski atelje, prostor za modeliranje u glini, otvoreni prostor vrta za glazbena i druga javna doga?anja), dobiti informacije o aktivnostima naše udruge i ostvarenim rezultatima od 1990. do danas. 24. i 25. svibnja prostor je otvoren od 18:30 do 20:30, a u subotu 26. svibnja prvo ?e u 19 sati Marko Jovanovi? iz Pule i Kristo Kao iz Estonije održati prezentaciju: "Digitalna pedagogija u glazbi",

Više...

Art Panoptikum

.

Art Panoptikum 05.20.18.286x215

U Gradskoj Radionici ove nedjelje 20. svibnja u 20:00 sati održat ?e se nova prezentacija u seriji Art Panoptikuma. Što se ti?e predstavljenih tema bit ?e rije?i o izložbi „Art and China after 1989: Theatar of the World“ u ikoni?nom Guggenheim muzeju u Bilbau, koja prati razvoj kineske umjetnosti izme?u dva povijesna trenutka: demonstracija na trgu Tiananmen 1989. i Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. Sljede?i na redu je prikaz izložbe u muzeju Legion of Honour u San Franciscu pod nazivom “Symbols of Actual Life” ameri?kog umjetnika Julian Schnabela, koji je osim kao slikar nekima možda još i poznatiji kao filmski režiser.

Više...

Vrtni ?ir: Kolajna

.

Ilustracija 05.15.18.286x215jpg

U “Vrtnom ?iru” Gradske radionice u utorak 15.05.2018. u 20 sati predstavlja se novi glazbeno-poetski performans udruge Nemerik i neformalne grupe 233+. Ova produkcija pod nazivom „Kolajna“ nastala je u spomen na poznatu zbirku poezije Tina Ujevi?a istog naziva, uz posebnu posvetu pjesmama Arsena Dedi?a i Vladimira Nazora, a kreativno su je osmislili i njoj sudjeluju: Berislav Mudrov?i?, Edo Orel, Šandor Slacki stariji i Šandor Slacki mla?i.

Više...

Stranica 7 od 15

 Logo Grad Pula