Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

Art Panoptikum XIII

.

Art Panoptikum 31.08.19 286x215

Serija javnih predavanja s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 31. kolovoza 2019. u 20:00 sati. I ovom prilikom bit ?e prezentirane mnoge aktualne teme, a prva je vezana za Gropius Bau u Berlinu kao jednom od najvažnijih izložbenih prostora u Europi. The Garden of Earthly Delights je naziv skupne izložbe koja je tamo postavljena, pri ?emu su kustosice Stephanie Rosenthal i Clara Meister odlu?ile artikulirati suvremeni pojam vrta usredoto?uju?i se na dualnosti i kontradikciju koju odražava.

Više...

.

Freezura 286x215

Prezentacijama pojedinih radionica završava jednogodišnji projekt FreeZURA – slobodna zajednica umjetnika u razvoju. U proteklih godinu dana 55 mladih kreativaca u dobi od 15 do 25 godina u?ili su, stvarali i kreirali unutar pet radionica: likovna radionica izrade murala, glazbena radionica, radionica suvremenog plesa, radionica stripa i ilustracije i radionica kreativnog pisanja i nakladništva. Stru?ni voditelji i mentori: Marijan Sinoši?, Vanja Sinoži?, Ivana Vojni? Vratari?, Petra Gardijan, Natalija Grgorini? i Ognjen Ra?en omogu?ili su polaznicima radionica

Više...

Art Panoptikum XII

.

Art Panoptikum 03.08.19 286x215

Serija javnih predavanja s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 3. kolovoza 2019. u 20:30 sati. Ovom prilikom prikazat ?e se izložba jednog od najve?ih afri?kih umjetnika El Anatsuia koja se pod nazivom "Triumphant scale" održala u Haus der Kunst muzeju u Minhenu. U drugoj temi govori se o izložbi ameri?ke ikone suvremene umjetnosti, Jenny Holzer pod nazivom "Thing Indescribable" u Guggenheim muzeju u Bilbau. U sljede?oj temi bavimo se s Charlotte Posenenske klju?nom njema?kom umjetnicom

Više...

Musicpolis: DK Blues Band

.

Blues Band 286x215

Za subotu, 20. srpnja 2019. u 21:00 sati Gradska radionica najavljuje nastup DK Blues Band iz Udina u Italiji. ?lanove ovog benda povezuje pedesetak godina prijateljstva i muziciranja. Sviraju blues improvizacije na klasi?ne teme, ali i novije skladbe. Preferiraju preciznu i intenzivnu izvedbu, poigravaju?i se bluesy sugestijama, a inspiriraju se tipi?nim muzi?kim postupcima nastalim u po?ecima ove velike glazbe. DK Blues Band nastupa u sastavu: Claudio Cojaniz - klavir, Francesco de Marco - saxofon, Oriano Ferini - usna harmonika i Edy Cappelletto - gitara.

Više...

Vrtni ?ir: DAVID ROVIS

.

David Rovis 16.7.19 286x215

David Rovis održat ?e performans pod nazivom Tabula rasa u utorak 16. srpnja 2019. u 21:00 sat u Gradskoj radionici u Puli. Ideja za ovaj performans nastala je kroz suradnju s Gradskom radionicom na radionicama zidnog slikarstva u sklopu projekta FreeZURA. Ra?amo se kao prazna plo?a, a kroz osobnu pri?u, koriste?i se plesom, bojom i platnom kao sredstvom izražavanja, umjetnik ?e ispri?ati što je u njegovome životu ostavilo trag. Ra?amo li se kao prazna plo?a ili smo slika koja zapo?inje kao prazno platno? David Rovis ro?en je 2002. godine

Više...

KREAKTIV - Prezentacija i pitching forum radionice

Kreaktiv 286x215

Ove nedjelje 14. srpnja s po?etkom u 21 sat u Gradskoj radionici (Ljudevita Posavskog 10) premijerno ?e biti izvedeno i prikazano devet glazbenih uradaka nastalih na radionici „KreAktiv“. Na besplatnoj radionici namijenjenoj djeci i mladima, 9 je polaznica i polaznika savladalo osnovne tehnike skladanja i aranžiranja muzi?ke podloge koriste?i isje?ke iz filma „Metropolis“ 1927. g. redatelja Fritza Langa te vježbe/video instalacije pulskog umjetnika Saše Bestuli?a. Radionica se odvijala u grupnom i ve?im dijelom individualnom radu sa polaznicima.

Više...

Djurica 6.7.19 286x215

Ve?er s likovnim umjetnikom ?uricom Ciganovi?em održat ?e se u subotu 6. srpnja 2019. u 20:30 sati u Gradskoj radionici u Puli. Bit ?e pro?itane ?etiri Ciganovi?eve pri?e i epilog kao jedini smisao života ljudskog roda, a u interpretaciji sudjeluju prezenteri: Isus VII, Slobodan Libero Kokotovi?, Šandor Šani Slacki i Berislav Bero Mudrov?i?. „Sramite se ljudski rode! Vi dekadentni šljam, koji ve? sedam milenija ponavljate istu grešku. Vi koji ste ostali na nivou barbarskih plemena, koji glorificirate životinjske nagone. Vi antipodi, farizeji, licemjeri,

Više...

Musicpolis: TRONCO

.

Tronco 4.7.19.286x215

Talijanski glazbenici koji dolaze pod imenom Tronco održat ?e koncert u pulskoj Gradskoj radionici u ?etvrtak 4. srpnja u 20:30 sati. Tronco je kolektiv muzi?ara iz Genove koji provode vrijeme zajedno stvaraju?i glazbu. Sloboda i Hippie pristup daju uspavanu i magli?astu glazbenu podlogu njihovoj glazbi. Jednostavne melodije i teksture s kojima se igraju uglavnom na akusti?nim instrumentima sviraju uživo koriste?i ne frontalnu dispoziciju, a prilago?avaju?i se prostoru u kojem sviraju, uklju?uju akustiku prostora kao dio svoje glazbe.

Više...

Denis 29.6.19 286x215

Ve?er poezije uz tamne i svijetle dubine i visine saksofona održat ?e se u subotu 29. lipnja 2019. u 20:30 sati u Gradskoj radionici u Puli. Stihove interpretira autorica Denis Kirin?i? uz pratnju saksofona kojeg budi Rajko Ergi?. U programu su sljede?e pjesme: Ljubav, Strast, Tebi... samo tebi... zagrljaj, ?ežnja dodira, Kliktaj!, Oprosti, Nebo i more, The New Mann in Der new generation te Smrt u 6 slika. Denis opisuje svoje stvaralaštvo na ovaj na?in: "Snatrenje ra?anja ljubavi koja u sebi nosi praznost zbiljskog postojanja preto?ila sam u stihove svojih pjesama u vru?em kolovozu 2018.

Više...

Stranica 2 od 15

 Logo Grad Pula