Gradska Radionica

ZAJ

Pogledaj video: http://vimeo.com/14275638

Afirmativno znakovlje projekt je osmišljanja, oblikovanja i postavljanja afirmativnih znakova u javni prostor grada (ulica, park, šetnica). Afirmativni znak je znak koji poziva na afirmaciju ljudskog života i njegovih pozitivnih vrijednosti. Po svom sadržaju predstavlja artističku

instalaciju, koncept i znak. Svrha projekta je privući pažnju ljudi na temeljne ljudske vrijednosti postavljanjem afirmativnog znakovlja u javni prostor. Ti znakovi imaju za svrhu podsjećati i motivirati.  Oni su antipod uobičajenim znakovima zabrana i ograničenja te porukama s isključivo marketinškom svrhom. Znakovi u prometu upućuju nas kako sigurno voziti – afirmativno znakovlje, upućuje nas na duhovnoj razini kako živjeti s ljudskim dostojanstvom (kako „voziti“ kroz život).

Projekt se promovira i realizira na širokoj društvenoj platformi i uključuje cijelu zajednicu u proces stvaranja i postavljanja znakovlja humanih vrijednosti kao što su: prijateljstvo, hrabrost,  nenasilje, suosjećanje, poštenje, povjerenje, tolerancija, briga o slabijima, sloboda, jasnoća, strpljenje itd.

 

Projekt ima višestruki značaj za sredinu u kojoj se provodi. Podiže razinu pozitivnih vrijednosti u društvu, utiče na kvalitetu estetske dimenzije života, a sam grad i okolna zajednica postaju (pre)poznati u regiji (i svijetu) kao velika galerija na otvorenom sa stalnom postavom angažirane umjetnosti.  Smatramo da bi projekt zaživio u svom punom sjaju upravo u manjim gradovima bogate povijesti i tradicije, specifične geografske lokacije, broja i strukture stanovništva te velikog broja pješačkih zona gdje bi utjecaj samih znakova bio evidentniji.

 

Pojmove za znakove dobili smo iz istraživanja koje smo proveli u nevladinim udrugama i među građanima, a sistematizirali smo ih u Afirmativni leksikon.

 

Esencijalni pojmovi života su nematerijalni i apstraktni, a njihova poruka je višeslojna. Teško ih je opisati običnim jezikom, zato na to mjesto stupa umjetnost kako bi izrazila ono što je riječima neizrecivo. Znak je univerzalan,  jednostavan i jasne simbolike. U početku, svaki znak će imati svoje tumačenje. Kroz vrijeme, ljudi će ih usvojiti i  prepoznavati bez tumačenja.

 

 

Ciljevi projekta:

-Povećanje pozitivnih vrijednosti u društvu

Afirmativni znakovi podsjećaju i motiviraju na propitivanje vlastitih postupaka i usmjeravaja ka vrlini te tako pozitivno djeluju na sve stanovnike i prolaznike.

-Podizanje estetske kvalitete gradova

Znakovi bi bili uklopljeni u vizualni identitet grada, te bi ga dodatno estetski oplemenjivali. Grad postaje galerija sa stalnom postavom na otvorenom.

-Podizanje prepoznatljivosti i jedinstvenosti gradova

Ovakav jedan projekt jedinstven je u svijetu i njegova realizacija donijela bi pažnju svjetske umjetniče, sociološke, psihološke i druge stručne javnosti. Odgovarajući znakovi bili bi smješteni pored mjesta važnih za samu povijest dotičnoga grada, te bi kao takvi, uz dodatno tumačenje bili interesantni i turistima.

 Logo Grad Pula