Gradska Radionica

     EU soc.model
 
 
Drage građanke i građani, uskoro punopravni članovi i članice europskog građanstva,
 

 

CERANEO je sa četiri lokalne partnerske organizacije – ALD Sisak, Gradska radionica Pula, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek, Udruga SRMA Sinj, započeo provedbu projekta ESM2.
 
Projektni ciljevi odnose se na:
  1. Jačanje lokanih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela
  2. Pristupanje europskim socijalnim mrežama.
 
Kroz planirane aktivnosti želimo ojačati kapacitete lokalnih dionika kako bi bolje shvatili i primijenili koncepte koje zagovara i promiče europski socijalni model te ih provodili u kreiranju i razvoju svojih lokalnih socijalnih agenda.
 
Ujedno ćemo „otvoriti vrata“ za ulazak u velike europske socijalne mreže te ćemo osnažiti naše organizacije civilnog društva da se više uključe, pospješe suradnju i razvoj projekata zajedno sa članicama europskih saveza.
 
Održat će se tematske radionice u 5 hrvatskih gradova (Puli, Osijeku, Splitu, Sisku i Zagrebu) u razdoblju od rujna do studenog 2013. godine.
 
Predložene teme radionica su:
Postignuća i dobre prakse kombinirane socijalne politike
Praksa MOK-a u pripremi, donošenju i provedbi socijalnih programa
Europski socijalni model
Socijalna kohezija
Socijalne inovacije
 
Detaljan program i prijave na radionice bit će objavljeni na web stranicama provoditelja projekta te na mrežnim stranicama ostalih institucija i organizacija koje podupiru projekt.
 
Svi zainteresirani koji se žele uključiti u aktivnosti projekta mogu kontaktirati provoditelje projekta i dati svoj doprinos zadanim ciljevima.
 
 
     285659 456976657707825 553918746 n
 
 
Fotografija s prvog partnerskog sastanka održanog u Zagrebu 25.02.2013.
 

 Logo Grad Pula