Gradska Radionica

 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija
 • Ljudi i događaji galerija

Projekti i programi

       Osnovno obilježje naše aktivnosti je da se ona odvija u kontinuitetu kroz konkretna ostvarenja, animaciju i vizioniranje. Usmjerena je ka podizanju kulturnih i estetskih vrijednosti, te traženju suodnosa sa psihosocijalniom bićem Čovjeka. (studija S. Morosini: "Istraživanje preferencija oslikanih i neoslikanih pročelja kod građanstva")

 

OSTVARENI PROJEKTI: 

 1. Program resocijalizacije ovisnika kroz likovno-edukacijske intervencije u javnim ustanovama 
(u suradnji s Centrom za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti, Pula), Svetog Mihovila 2, Tel/Fax: 052 217 501, e-mail: ovisnost@zzjziz
2. Umjetnički zanati u dječjim vrtićima
(u suradnji s Dječjim vrtićima, Pula i udrugom roditelja).
3. "Small town`s identity" - Grosuplje grad skulpture (suorganizacija projekta u suradnji sa: Zavodom za kiparstvo, Ljubljana, Slovenia; NAIS-EEG, Stocholm, Švedska; Fundacion para el Desarrollo del Legadi Andalusi, Granada, Španjolska; Wysza szkola humanistyczno-ekonomiczna, Lodz, Poljska).


Najvažnija ostvarenja i projekti

"ZIDNE SLIKE NA DAR":- čitaonica Sveučilišne biblioteke u Puli, 4 murala u Komunalnoj palači u Puli, ulaz jedne stambene zgrade u Puli.
        REOCALIFOR - samostojeći objekt u prostoru u čijem oslikavanju je pored članova GR sudjelovao velik broj građana.
         MINUTA ZA GRAD - projekt realiziran u suranji sa udrugom Suncokret. Zajedničkom akcijom članova radionice i 52 djece izbjeglica, obojena je jedna neugledna ograda na terasi stambene zgrade u centru Pule. Višestruki doprinosi: - za djecu u razvijanju samopouzdanja i samopoštovanja; - za građane u razvijanju svijesti o značaju malih doprinosa.
          SJEDEĆI ZVUK - još jedna likovna intervencija u prostoru, realizirana u suradnji s djecom iz Studia za kreativne aktivnosti mladih "Zaro". Mjesto: Prostor za sjedenje kod tržnice u Puli.
           VIŠE STOTINA OSTVARENJA na području zidnog slikarstva i umjetničkih zanata.

 

Sudjelovanje u međunaronim projektima

 "Korabl" St. Petersburg, 1996. (U suradnji s grupom Vaisseau i umjetnicima iz Nizozemske i Rusije).
"L`esprit de Geneve", 1999. (U suradnji s grupom Vaisseau).
Više zajedničkih projekata s grupom Vaisseau
"Zemlja bez granica" - Osijek 2004.

           DUGOGODIŠNJA PROMOCIJA PROJEKTA "TVRĐAVE" koja je doprinjela da tvrđavama iz okruženja grada Pule, Gradskim urbanističkim planom bude dodijeljena kulturna namjena.

        VIZIONIRANJE GRADA (kroz niz grafičkih mapa, karata, projekata, maketa, zračnih perspektiva i analiza prostora).

         ORGANIZIRANJE I VOĐENJE NIZA KREATIVNIH RADIONICA (vitraj, modeliranje u glini, keramika, zidno slikastvo, drum circle, flamenco...).

             GRADIONICA FEST 2004. (program umjetničkih radionica, izložaba i performansa).

             PRODUKCIJA 2 DOKUMENTARNA FILMA u realizaciji Marka Zdravkovića.

Stranica 4 od 7

 Logo Grad Pula