Gradska Radionica

Musicpolis: Zbor PRAKSA

.

Praksa Uljanik 286x215

Pulski zbor Praksa ?e u subotu 10. studenog u 20:00 sati odr×ati koncert u sklopu programa Musicpolis u Gradskoj radionici na koji se nastavlja program Glazbeno ognjiÜ?e. Zbor koji od svog osnutka u o×ujku 2014. godine broji preko Üezdeset nastupa u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Austriji i Francuskoj, poziva vas da ga podr×ite prije predstoje?e turneje po Srbiji i Makedoniji. Tom prilikom pripremljen je kao hommage i desetak makedonskih tradicijskih pjesama koje ?e od 16. do 21. studenog, uz njihov standardni revolucionarni repertoar, izvesti u Skoplju, Ohridu i Strugi. Na koncertu u pulskoj Gradskoj radionici ?lanovi ovog zbora doma?oj ?e publici predstaviti Üto su pripremili za Makedoniju.

┬┬┬┬┬┬┬á

Zbor Praksa se okupio i izaÜao na ulice s pjesmama koje govore o druÜtvenim razlikama u kojima ×ivimo, klasnoj solidarnosti te nadila×enju nacionalnih barijera, pjesmama koje su stolje?ima slu×ile politi?kom osna×ivanju obespravljenih.

┬┬┬┬┬┬┬á

Poveznice:

┬┬┬┬┬┬┬á

https://www.youtube.com/watch?v=tEdXSxpA3PM

┬┬┬┬┬┬┬á

http://praksa.hr/pjesmarica/

┬┬┬┬┬┬┬á

https://www.youtube.com/watch?v=o5rSpzyfTHU

┬┬┬┬┬┬┬á

 Logo Grad Pula