Gradska Radionica

Art Panoptikum VII

.

AP 26.01.19 286x215

Prvo u seriji ovogodišnjih javnih predavanja u programu Art Panoptikum održat ?e se u Gradskoj radionici ove subote 26. sije?nja 2019. u 19:30 sati. Na po?etku predstavlja se dosad najopsežnija retrospektivna izložba pokojnog ameri?kog umjetnika Jean-Michel Basquiata u Fondation Louis Vuitton u Parizu. Druga tema posve?ena je tako?er retrospektivnoj izložbi pod nazivom Not Everyone will be taken into the future ruskih konceptualnih umjetnika Ilye i Emilie Kabakov u Tretyakov galeriji u Moskvi.

U sljede?oj temi rije? je o izložbi Bangkok Art Biennale koja se održava u Tajlandu. Nakon toga slijedi tema o Kochi-Muziris Bijenalu kao najve?oj izložbi suvremene umjetnosti u Indiji. Nadalje, bit ?e predstavljena tri umjetni?ka sajma, naime The Outsider Art Fair koji je upravo završen u New Yorku, zatim Art Basel Miami koji je krajem prošle godine održan u gradu Miami Beach u SAD-u i naposljetku o Taipei Dangdai umjetni?kom sajmu koji je prošlog vikenda održan u glavnom gradu Tajvana. Nakon toga prezentirat ?e se rezultati istraživanja koji pokazuju kako tromp l'oeil murali mogu u?initi život lakšim bolesnicima s demencijom, a na kraju ?e biti predstavljena umjetni?ka rezidencija koju organizira Villa Lena Fondazione iz Toskane. Art Panoptikum zamišljen je kao edukativna aktivnost koja pruža priliku zainteresiranoj javnosti da se upozna s temama iz vizualnih umjetnosti kroz ciklus javnih predavanja koja pružaju aktualne informacije iz ovog podru?ja na jednostavan i razumljiv na?in s popratnim tekstualnim objašnjenjima vizualno oboga?enim mnoštvom fotografija i video isje?aka prikupljenim iz popratnih izložbenih i medijskih materijala te razli?itih internetskih portala koji profesionalno prate teme iz podru?ja suvremene umjetnosti. Program ure?uje i vodi Boris Bogunovi?.

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula