Gradska Radionica

FreeZURA: Ornament u arhitekturi i umjetnosti

Boris Modul 010 286x215

U sklopu radionice izrade murala u ESF projektu "FreeZURA: Slobodna zajednica umjetnika u razvoju", Boris Bogunovi? održat ?e predavanje "Ornament u arhitekturi i umjetnosti" u pulskoj Gradskoj radionici u utorak 5. ožujka 2019. u 17 sati. Ornament se nalazi u svim kulturama i vremenskim razdobljima, a tijekom svog razvoja prešao je put od naturalisti?kih motiva preko shematiziranih do apstraktnih geometrijskih oblika.

U arhitekturi i primjenjenoj umjetnosti ornament, u povijesnom smislu, predstavlja dekoraciju koja se koristi za ukrašavanje dijelova zgrade ili nekog objekta. Nekad je predstavljao simbol bogatstva odnosno društvenog statusa, a nakon gotovo potpunog nestanka tijekom Moderne i povratka ornamenta u Postmoderni, danas se ponovno otkriva izgubljeni jezik ornamenta kao intrinzi?ni na?in na koji komunicira svoju viziju ili sliku svijeta van pukog izraza utilitarnosti. U svojoj biti ornament sadrži pitanje odnosa forme i funkcije, a iako digitalni dizajn i nove metode produkcije mogu kompenzirati izgubljene zanatske vještine u stvaranju figurativnih, izazovnih i popularno uobli?enih formi, izbor motiva i rasprostranjenost ornamenta kao cjelina ?esto ostaju proizvoljni, slabo shva?eni i naposljetku nesvrhoviti. Digitalna tehnologija omogu?ava nove metode u dizajnu i olakšava masovnu produkciju pojedinih uzoraka i ornamenata, a takav novi pristup nalazi se izvan povijesnih argumenata primjene, mimeze, reprezentacije i enormnog utroška rada pri stvaranju ornamenta. Stoga primjena ornamenta nije više "zlo?in", kako spominje Adolf Loos, ve? izvanredna prilika za povezivanje suprostavljenih kvaliteta zbog sposobnosti da bude kohezivni i poticajni element u procesu umjetni?kog stvaranja.

O projektu:

FreeZURA - slobodna zajednica umjetnika u razvoju inovativan je projekt koji provode Savez udruga Rojca u suradnji s udrugama Kontakt, Gradska radionica i Zvona i Nari u svrhu stvaranja poticajnog okruženja za osnaživanje kompetencija mladih na podru?ju kulture i umjetnosti u Istarskoj županiji. Rije? je o besplatnim kreativnim radionicama za mlade od 15 do 25 godina: glazbena radionica, radionica kreativnog pisanja i nakladništva, radionica stripa i ilustracije, radionica suvremenog plesa i likovna radionica izrade murala. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 Logo Grad Pula